Моќта е во народот

Овде ќе ги најдете сите деветнаесет изданија на „Моќта е во народот“,прилог кој излегуваше во „Утрински весник“, од 2002 до 2004 година. Прилогот „Моќта е во народот“ започна да се печати како дел од истоимената граѓанска акција за слободни и демократски избори за време на Парламентарните избори 2002 година. За нас е посебно значаен заради почетоците на НВО Инфоцентарот. НВО Инфоцентарот претставува продолжение на ад хок НВО Инфоцентарот и Женскиот изборен прес-центар, кои функционираа за време на Парламентарните Избори 2002, во рамките на НВО кампањата „Моќта е во народот“.

2002
05-09-2012

05-09-2012

mokta12SEP2002

12-09-2002

19-09-2002

19-09-2002

26-09-2002

02-10-2002

11-2002

12-2002

2003

01-2003

02-2003

03-2003

04-2003

05-2003

06-2003

07-2003

08-2003

09-2003

10-2003

11-2003

12-2003

2004

04-2004

Коментарите се затворени.

Scroll to top