Архива за октомври, 2011

  • Медиумско огледало: Опаѓа квалитетот на информирањето за ЕУ

    на окт 10, 11 • во Мониторинг на Медиуми

    Оваа година, во споредба со претходните години, квалитетот и квантитетот на информирањето за евроинтеграциските процеси во Македонија, драстично се намалува. За разлика од претходните години, новинарите и медиумите веќе немаат про-активна улога и многу малку информираат за политиките и реформите клучни за влезот на Македонија во ЕУ. Овој тренд го наметнува Владата, го следи опозицијата, но и самите претставници на Европската унија. Карактеристично за изборниот и постизборниот период е тоа што ни претставниците на  Европската унија и Европската комисија не направија никаков обид за ре-актуелизирање на евроагендата. Можеби тоа се должи на фактот што Македонија токму

    Види повеќе »
Scroll to top