Означени Написи ‘MCET’

  • Предавници, платеници и сендвич-демонстранти: Граѓански активизам во македонскиот јавен дискус

    на јул 15, 14 • во Граѓанска сцена

    37111sendvici

    За демократијата во едно општество е многу поважно да има добро информирани и активни граѓани отколку исполнувањето на правото на глас, учеството во власта, или членувањето во политичките партии. Оваа анализа ќе тврди дека политичките партии немаат создадено клима за развој и одржување на автентичен граѓански активизам и дека сè уште продолжуваат да го окупираат просторот наменет за граѓански активизам со инсталирање, инструментализирање и дискредитирање на граѓанските иницијативи и движења. Истражувањето особено ќе се посвети на ситуацијата во последниве четири години и ќе разгледа три случаи на граѓански активизам (Прво архитектонското востание од 2009 година,

    Види повеќе »
Scroll to top