Односи со медиуми

Односите со медиуми се најкористениот сегмент на односите со јавноста. Во опкружување од над 300 медиуми во Македонија, НВО Инфоцентарот ви нуди двострана содржинска комуникација со медиумите, која се извршува на редовна, планска и аналитична основа.

  Услуги:  

  • изработка на комуникациски план
  • изработка на покани и соопштенија
  • изработка на материјали за новинарите
  • модерирање прес-конференции и средби со новинарите, презентации, промоции
  • тренинзи за јавен настап
  • координација на медиумски активности
  • советување
  • прес-клипинг
  • анализа на објавен материјал

Коментарите се затворени.

Scroll to top