Прес- клипинг

НВО Инфоцентарот спроведува континуиран мониторинг на медиумското покривање на настани и теми интересни за клиентите.

За таа цел развивме специјализиран софтвер за следење на печатените и електронските медиуми.

НВО Инфоцентарот на дневна, неделна или месечна основа, на клиентите им обезбедува преглед на написи и објави во националните дневни весници, периодични изданија и националните ТВ станици. Исто така, изработуваме редовни анализи на медиумската покриеност.

Коментарите се затворени.

Scroll to top