Posts Tagged ‘Х.Е.Р.А.’

  • (Македонски) СДСМ, ГРОМ и ПЕП 21 со поддршка на сексуалното и репродуктивното здравје

    on Apr 25, 14 • in Civil Scene

    moe telo moj izbor

    (Македонски) Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување – Х.Е.Р.А. се заблагодарува на поддршката на 3-те политички партии, но и за уверувањето дека ќе се заложат за спроведување на овие интервенции - клучни за унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје и родовата еднаквост преку нивното политичко дејствување како потенцијални членови на Собранието или доколку ја формираат идната Влада на Република Македонија

    Read More »
Scroll to top