Archive for May, 2019

  • (Македонски) Повик за доделување грантови на граѓански организации за борба против корупцијата 2019

    on May 6, 19 • in Activities

    Coallition-for-Zero-Corruption-malo web

    (Македонски) Транспарентност Македонија (ТМ), во соработка со НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Граѓански организации и медиуми против корупцијата – Коалиција за нулта толеранција“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор и слободата на медиумите 2016 – 2017, објавува повик за доделување грантови за граѓански организации (ГО) за 2019 година, за акции поврзани со борбата против корупцијата

    Read More »
Scroll to top