jpg-nasilstvo-MOF-300x200

Да запре ланецот на насилство! Të ndalohet zinxhiri dhunë!

на мај 21, 14 • од

Се приклучуваме и го поддржуваме повикот на МОФ за запирање на насилството. Повикот ви го пренесуваме во целост, на македонски и на албански јазик...
Pin It

Home » Граѓанска сцена » Да запре ланецот на насилство! Të ndalohet zinxhiri dhunë!

Младински образовен форум (МОФ) го осудува убиството на младиот Ангел кое се случи во населбата Ѓорче Петров и сочувствува со неговото семејство, роднините и пријателите. Сметаме дека ваквиот чин на насилство не смее да се толерира и дека виновниците треба да бидат соодветно казнети низ судски процес.

Ја разбираме револтираноста кај младите и граѓаните, но инсистираме на разум, трезвено постапување и смирување на тензиите и насилството кои дополнително ескалираа низ улиците во Ѓорче Петров. Ги повикуваме младите да не ги перцепираат меѓуетничките разлики како причина за убиството и да не одговараат со насилство врз невини граѓани  и нивните имоти.

Ланецот насилство мора да запре!

Затоа, ги повикуваме и полициските сили да се воздржат од насилство врз младите луѓе и да обезбедат мирен терен без брутално однесување, со цел да не внесуваат дополнителни тензии. Имајќи ги во предвид информациите од теренот, апелираме до МВР да не приведува случајни минувачи и млади кои на никаков начин не се поврзани ниту со убиството ниту со насилнсите улични протести.

МОФ апелира и за демократски однос кон новинарите и претстaвниците на медиумите. МВРне смее да го одзема правото на граѓаните да бидат информирани за тековните случувања.

Конечно, последниот и најсилен апел е до носителите на одлуки во Република Македонија. Бараме итна реакција и повик за мир од страна на лидерите на сите политички партии, носителите на функции во институциите, Премиерот и Претседателот на државата. Молкот на институциите води кон разногласија и шпекулации меѓу јавноста, па затоа неопходна е нивна јасна и јавна реакција.

Македонија е земја на различности и затоа институциите треба да бараат системски решенија за интеграција, како замена за ланецот насилство кој деновиве репризно, по кој знае кој пат се повторува на улиците.

Të ndalohet zinxhiri dhunë!

Forumi edukativ rinorë (MOF), dënon vrasjen e një engjëllit të ri Angelit, që ndodhi në lagjen Gjorçe Petrov në Shkup dhe shpreh ngushllime të perzemërta familjes, të afërmve dhe miqëve.

Duke marrë parasysh se ky akt dhune nuk duhet të tolerohet fajtorët duhen të dënohen përmes procesit të gjykimit.

E kuptojmë revoltimin e të rinjvë dhe qytetarëve, por insistojmë në mirëkutim, në qetësimin e tensioneve dhe dhunës që vazhdojnë të eskalojnë nëpër rrugët e lagjes së Gjorçe Petrovit.

Bëjmë thirrje që të rinjtë mos t’i perceptojnë dallimet etnike si arsye për vrasjen dhe mos të përdorin dhunë kundër qytetarëve të pafajshëm dhe pronave të tyre.

Zinxhiri dhunë duhet të ndalohet!

Prandaj i bëjmë thirrje forcës policore të përmbahen nga dhuna ndaj të rinjve dhe pa sjellje brutale të sigurojnë terrenin paqësore, për të mos sjellë tensione shtesë.

Duke marrë parasysh të dhënat nga terreni, apelojmë në Ministrinë e Punëve të Brendshme që të mos arrestojnë qytetarë kalimtarë dhe të rinjë të cilët në asnjë mënyrë nuk janë lidhur as me vrasjen e as me protestat e dhunshme.

Forumi edukativ rinorë (MOF), apelon për një qëndrim demokratik ndaj gazetarëve dhe përfaqsuesve të mediave. Ministria e Punëve të Mbrendshme nuk guxon ta marrë të drejtën e qytetarëve për t’u informuar rreth ngjarjeve aktuale.

Përfundimisht, apeli i fundit dhe më i forte është për vendimmarrësit në Republikën e Maqedonisë. Kërkojmë përgjigje urgjente dhe thirrje për paqe nga ana e liderëve e të gjitha partive politike, nga pozitarët e lartë të institucioneve, Kryeministrit dhe Presidentit. Heshtja e institucioneve të çon në spekulime dhe mospajtim midis publikut, prandaj është e nevojshme reagimi i tyre i qartë dhe publik.

Republika e Maqedonisë është një vend me diversitet dhe prandaj institucionet duhet të kërkojnë sistem për zgjidhje të integrimit, si një zëvendësim për zinxhirin e dhunës që në ditët e sotme ripërsëritet nëpër rrugët lagjes Gjorçe Petrov.

Поврзани написи

Коментарите се затворени.

Scroll to top