Архива за март, 2022

  • Оглас за проектен асистент

    на мар 14, 22 • во Активности

    4219548

    Фондацијата НВО Инфоцентар Скопје се води со визијата за отворено, развиено и слободно демократско општество втемелено на владеење на правото и почитување на човековите права, општество на просветени и проактивни граѓани кои живеат во благосостојба и ги негуваат достоинството, еднаквоста, солидарноста и правичноста. НВО Инфоцентар посветено работи на создавање култура на постојано и проактивно учество на граѓаните во политичките и општествените процеси преку континуирана едукација и еманципација, како и јавно застапување за ослободување на јавниот простор од центрите на моќ и влијание. За потребите на проектот „Сојузи за активно граѓанство 2022”, финансиран од Европската Унија,

    Види повеќе »
Scroll to top