Архива за април, 2020

 • Анализа на работата на Агенцијата за Аудио и Аудиовизуелни Медиумски Услуги (АВМУ)

  на апр 9, 20 • во Анализи

  Untitled

  Во анализата на работата на АВМУ беше утврдена потребата од одредени подобрувања на законската рамка. Како пример може да се наведе спроведувањето на надзорот и контролата на почитувањето на законските одредби од страна на радиодифузерите и операторите. Овој аспект на регулативата, како и слични подобласти наведени во оваа анализа, треба да бидат дополнително разгледани меѓу надлежното министерство и регулаторот, со цел да се олесни практичното извршување на дел од законските одредби. Иако регулаторот има одреден простор за приспособување на одредбите во делот на подзаконските акти, сепак одредени ограничувања оневозможуваат дополнителни приспособувања, како на пример ограничувањето

  Види повеќе »
 • Шести периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК

  на апр 9, 20 • во Активности, Анализи

  Naslovna 6 Izvestaj

  Шестиот мониторинг извештај за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) го покрива периодот јануари - февруари

  Види повеќе »
 • Повик за доделување грантови на граѓански организации за борба против корупцијата 2020

  на апр 7, 20 • во Активности

  Coallition-for-Zero-Corruption-malo web

  Транспарентност Македонија (ТМ), во соработка со НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Граѓански организации и медиуми против корупцијата – Коалиција за нулта толеранција“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор и слободата на медиумите 2016 – 2017, објавува повик за доделување грантови за граѓански организации (ГО) за 2020 година, за акции поврзани со борбата против корупцијата

  Види повеќе »
Scroll to top