op

by Нема коментари

Форум за граѓански дијалог: Мониторинг на општините 2022

Коалицијата „Форум за граѓански дијалог“ која ја сочинуваат НВО Инфоцентар, МКЦ – Битола, Мултикултура, Гласен Текстилец, ЦЗО Струга, ГИЖ Свети Николе, Спектар, ЦРМ и Идеа Плус, во периодот јули-декември 2022, спроведе мониторинг за...

Види повеќе »

Screenshot (24)

by Нема коментари

Младинското учество не им е приоритет на локалните власти

Општините доцнат со формирањето локални младински совети (ЛМС) и канцеларии за млади според новиот закон за младинско учество. Единствен исклучок е Крива Паланка...

Види повеќе »

prioriteti

by Нема коментари

ЛОКАЛНИ ГРАЃАНСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА 2023

Граѓаните ги мачат многу проблеми на локално ниво и затоа детектираа бројни приоритети за 2023 година и тоа, во речиси сите области – животна средина, инфраструктура, урбанизам, општински услуги и др...

Види повеќе »

Screenshot (11)

by Нема коментари

Мониторинг: Општините и енергетската ефикасност

Во повеќето општини, во јавните објекти и на уличното осветлување, веќе се поставени или во тек е поставување штедливи светилки...

Види повеќе »

Untitled

by Нема коментари

Истражување: Предности и недостатоци на локалниот инспекциски надзор

НВО Инфоцентарот со партнерските организации Спектар од Крива Паланка и Центар на заедницата на општина Струга, во рамки на проектот „Локални инспекциски служби во интерес на граѓаните“, поддржан од програмата ЦИВИКА Мобилитас, подготви...

Види повеќе »

????????????????????????????

by Нема коментари

Граѓаните ретко одат на седниците на општинските совети, ама сакаат средби со градоначалници

Според добиените податоци граѓаните и граѓанските организации многу малку се заинтересирани да присуствуваат на седниците на советите на општините. На пример, во општините Струмица и Маврово – Ростуше на седниците на советот на општината не...

Види повеќе »

Мониторинг на Медиуми »

09-Monitoring-na-mediumi--[-Infographic-do-22-januari-2022-]-logoa-USAID-i-BTD

јануари 28, 2022

Континуирана медиумска поддршка за имунизацијата

НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Информации засновани на факти и транспарентност за успешна Ковид-19 имунизација“, спроведува мониторинг на известувањето на медиумите за процесот на вакцинација. Набљудувањето и анализата на медиумското известување за Ковид-19 имунизацијата се реализира преку...

Анализи »

op

декември 29, 2022

Форум за граѓански дијалог: Мониторинг на општините 2022

Коалицијата „Форум за граѓански дијалог“ која ја сочинуваат НВО Инфоцентар, МКЦ – Битола, Мултикултура, Гласен Текстилец, ЦЗО Струга, ГИЖ Свети Николе, Спектар, ЦРМ и Идеа Плус, во периодот јули-декември 2022, спроведе мониторинг за информирањето, комуникацијата и граѓанското учество во носењето...

Scroll to top