Означени Написи ‘Народен правобранител’

  • Соопштение на Народниот правобранител за протестите на средошколците

    на апр 9, 15 • во Слобода за слободата на изразување

    logo_mk

    Народниот правобранител, препорачува доследно почитување на принципот на најдобриот интерес на детето, правото на слободно мислење и слободно изразување за сите прашања кои се однесуваат на детето, правото на учество/партиципација и практикување на дијалог, со што нема да се остави простор за каква било манипулација на децата и младите, како и посветување на потребното внимание за нивните ставови, согласно законите и меѓународните документи ратификувани од страна на Република Македонија

    Види повеќе »
Scroll to top