untitled

Прв квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

на мар 2, 17 • од

Првиот квартален извештај се однесува на работата на АВМУ и на АЕК во периодот октомври – декември 2016 година и е подготвен врз основа на „Мониторинг-матрицата за работата на АВМУ и АЕК“, креирана во консултација со двете регулаторни тела и објавена во јануари 2017 година. Методологијата за мониторинг ги зема предвид спецификите на двете регулаторни тела и ја следи нивната работа од аспект на транспарентноста и отчетноста, ефикасноста и независноста, перформансите и извршувањето и на јавниот интерес...
Pin It

Home » Активности, Анализи » Прв квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

Првиот квартален извештај се однесува на работата на АВМУ и на АЕК во периодот октомври – декември 2016 година и е подготвен врз основа на „Мониторинг-матрицата за работата на АВМУ и АЕК“, креирана во консултација со двете регулаторни тела и објавена во јануари 2017 година. Методологијата за мониторинг ги зема предвид спецификите на двете регулаторни тела и ја следи нивната работа од аспект на транспарентноста и отчетноста, ефикасноста и независноста, перформансите и извршувањето и на јавниот интерес.

Прв квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

AVMU Oktomvri-dekemvri 2016 za pecat NOVO

AEK Oktomvri-dekemvri 2016 za pecat NOVO

Повеќе за работата на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) ќе се информирате од видеото е изработено во рамки на проектот „Мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за медиумите –PROformance Watch“:

За повеќе информации за работата на Агенцијата за електонски комуникации (АЕК) погледнете го видеото:

Поврзани написи

Коментарите се затворени.

Scroll to top