Организирање настани

Настанот претставува едно од најефикасните средства за комуникација со целната јавност и ни дава можност да и овозможиме на публиката доживување со сите сетила, да креираме целосен впечаток. Организирањето настани е најкомплексната техника на односите со јавноста-детално планирање, организација, координација и реализација на низа случувања. НВО Инфоцентарот ќе ви помогне во организирањето:

  Услуги:  

 • прес-конференции
 • презентации
 • тркалезни маси
 • дебати
 • семинари
 • работилници
 • изложби
 • саемски презентации и настапи

  Реализирани настани:  

 • преку 500 прес-конференции, промоции и презентации
 • тркалезни маси и дебати
 • прослави

Коментарите се затворени.

Scroll to top