Posts Tagged ‘МИОА’

  • (Македонски) МРТ, АВМУ и МИОА – мора да бидат потранспарентни!

    on Aug 8, 14 • in Civil Scene

    MDC_MK

    (Македонски) Центарот за развој на медиуми (ЦРМ), во периодот од март до јули 2014 година, следејќи ја примената на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААМУ) и Законот за медиуми (ЗМ), ја набљудуваше работата на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ), на Собранието на Република Македонија, на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), како и на Македонската радиотелевизија (МРТ)

    Read More »
Scroll to top